Årsmøtet i LOHK

Onsdag 9 februar 2022 i Lil-Huset i Holta Minner om at frist for saker eller kandidater er 5 januar. Sakspapirer blir sendt medlemmene ca 20 januar

(Trykk på overskriften for å se fullstendig kunngjøring.) Årsmøtet avholdes i LIL sine lokaler i Holta, 2. etasje, kl. 18:00. I henhold til gjeldende smittevernregler er det kun tillatt med 10 personer på sammenkomster innendørs. De som ønsker å delta fysisk på årsmøtet må derfor melde seg på ved å sende epost til post@lillesandhundeklubb.no. Ved

Årsmøtet avholdes i LIL sine lokaler i Holta, 2. etasje, kl.18:00. (Trykk på overskriften for å se fullstendig kunngjøring.) Det gjøres oppmerksom på at kun medlemmer som har betalt kontingent for 2021 er stemmeberettigede. Her følger lenker til møtedokumenter: Saksliste årsmøte LOHK 2021 Årsmelding LOHK for 2020 Rapport grenansvarlige LOHK for 2020 Resultatregnskap LOHK for

Det bekjentgjøres at Lillesand og Omegn Hundeklubb avholder årsmøte, 26 februar 2021. (Trykk på overskriften for å se fullstendig kunngjøring.) Saker som medlemmer i klubben ønsker tatt opp på årsmøtet må være styret i hende innen 5 februar 2021 og kan sendes til klubbens sekretær Hanne Isaksen hanneisaksen@gmail.com, eventuelt klubbens leder Ragnhild Uldal bakken.uldal@gmail.com. På