Årsmøtet avholdes i LIL sine lokaler i Holta, 2. etasje, kl.18:00. (Trykk på overskriften for å se fullstendig kunngjøring.) Det gjøres oppmerksom på at kun medlemmer som har betalt kontingent for 2021 er stemmeberettigede. Her følger lenker til møtedokumenter: Saksliste årsmøte LOHK 2021 Årsmelding LOHK for 2020 Rapport grenansvarlige LOHK for 2020 Resultatregnskap LOHK for

Det bekjentgjøres at Lillesand og Omegn Hundeklubb avholder årsmøte, 26 februar 2021. (Trykk på overskriften for å se fullstendig kunngjøring.) Saker som medlemmer i klubben ønsker tatt opp på årsmøtet må være styret i hende innen 5 februar 2021 og kan sendes til klubbens sekretær Hanne Isaksen hanneisaksen@gmail.com, eventuelt klubbens leder Ragnhild Uldal bakken.uldal@gmail.com. På

Grunnet korona situasjonen har det IKKE vært mulig å booke møtelokale i Lillesand IL sine lokaler i Holta. Møtet vil derfor bli avholdt på Gamle Hombor skole som ligger i Eide 6,7 kilometer fra Tingsaker mot Grimstad langs fylkesvei 420. Reisende fra Lillesand vil finne Gamle Hombor skole på venstre side like etter skilt til

Bakgrunnen for innkalling er stort frafall av medlemmer i klubbens styre. Både leder, ett styremedlem og ett varamedlem har trukket seg fra sine verv. Det kalles derfor inn til ekstraordinært årsmøte for å velge nye medlemmer til disse posisjonene. I henhold til klubbens vedtekter kan forslag sendes til valgkomiteen (leder Helle Bergan) og må være

Saker som ønskes behandlet på årsmøte (25.02.20) må være styret i hende SENEST 20.01.20

Årsmøte

Save the date, 25.02.20 kl 18 skal vi ha årsmøte. I år har vi mange intressante teamaer på agendaen. Håper mange kommer

Årsmøte

Årsmøte er 27 februar