Hva er brukshundtrening?

De tre disiplinene innen brukshund er spor, felt og rundering.


Spor
Hunden følger et spor langs bakken, som fører frem til en sluttgjenstand. Føreren går bak hunden, og har kontakt med hunden gjennom en sporline. Føreren skal minst mulig styre hunden i spor. Et spor kan by på mange utfordringer; man kan finne gjenstander som mennesket har mistet, sporet kan plutselig endre retning, underlaget der sporet går kan endre seg fra f.eks. gress til asfalt og alderen på sporet kan variere fra noen få minutter til mange timer.

Det finnes også såkalte blodspor, der hunden skal finne frem til skadede dyr via spor laget av bloddrypp.


Feltsøk
Hunden sendes ut i et område som er tråkket over av mennesker, og som i konkurranse er på 50m x 50m. Her søker hunden etter gjenstander som er plassert i feltet. Når hunden finner en gjenstand skal denne apporteres til føreren. Først når føreren får levert gjenstanden av hunden får hunden lov til å gå ut og søke etter flere gjenstander.


Rundering
Det legges stor vekt på at hunden skal søke på overvær i rundering, dvs. at hunden søker etter lukt som kommer sivende med vinden. Men hunden bruker også hørsel og syn når den søker!

Føreren er i bevegelse fremover og styrer hunden i søk i et gitt område/felt.  Først lager man seg en tenkt midtlinje gjennom området som skal gjennomsøkes, som man følger når man sender ut hunden i søk. Ideelt sett skal hunden løpe fra føreren på midtlinjen rett ut i terrenget ca. 50 meter, dreie i den retningen føreren beveger seg i, avansere en del meter, for så å returnere inn til fører på midtlinjen. Ser vi det ovenfra, skal hunden løpe i en fin bue. Hvor mange meter fremover hunden skal avansere, skal føreren styre. Mens hunden løper denne buen, skal den ved hjelp av sine sanser søke etter mennesker og/eller gjenstander.

Når hunden finner en person eller en gjenstand, skal den gi beskjed til føreren. Dette gjør den enten ved å bli hos personen/gjenstanden og halse, eller løpe til føreren med et bringkobbel/løsbitt og ta føreren med seg ut igjen til personen/gjenstanden.

Trening

Trening på Storemyr hver lørdag. Vi hjelper hverandre, og man bør ha forkunnskaper om brukstrening da ingen instruksjon blir gitt. Følg med på LOHK brukshund på Facebook, eller kontakt Ragnhild Uldal 92202300.

TOP