Innkalling til årsmøte LOHK 26 februar 2021 – viktig oppdatering

(Trykk på overskriften for å se fullstendig kunngjøring.)
Årsmøtet avholdes i LIL sine lokaler i Holta, 2. etasje, kl. 18:00.

I henhold til gjeldende smittevernregler er det kun tillatt med 10 personer på sammenkomster innendørs. De som ønsker å delta fysisk på årsmøtet må derfor melde seg på ved å sende epost til post@lillesandhundeklubb.no. Ved stor pågang vil sittende styre, valgkomitéens innstilling til nytt styre, samt valgkomitéen ha fortrinn. De som ikke får plass, vil bli underrettet.

Grunnet pandemien, åpnes det for at medlemmer kan delta på årsmøtet digitalt via Zoom. Zoom er en videokonferanseapplikasjon og app-en installeres på PC, nettbrett eller mobiltelefon Dette gjøres ved å åpne lenken som sendes til alle medlemmer i epost, deretter følges anvisningene for å installere app-en. Da installeres det en gratis personlig Zoom-konto på din enhet. Det kan komme forespørsler om å oppgradere til en profesjonell versjon som koster penger. Slike forespørsler er det bare å ignorere. Det tas sikte på å åpne Zoom-møtet ca. 45-30 minutter før årsmøtet starter kl. 18:00, slik at deltakerne kan teste ut sin Zoom-oppkobling.

I tillegg til å delta digitalt, åpnes det også for at medlemmer kan avgi stemme ved å sende epost til post@lillesandhundeklubb.no med frist 24 timer før årsmøtet. Saker det kan stemmes over er valgkomitéens innstilling – sak 5, samt innkomne saker til årsmøtet sak 6a, 6b og 6c. Stemmer avgis som Ja eller Nei. Stemmer som avgis med forutsetninger, eller annen begrunnelse, forkastes.

Det gjøres oppmerksom på at kun medlemmer som har betalt kontingent for 2021 er stemmeberettigede.

Her følger lenker til møtedokumenter:

Saksliste årsmøte LOHK 2021

Årsmelding LOHK for 2020

Rapport grenansvarlige LOHK for 2020

Resultatregnskap LOHK for 2020

Valgkomiteens innstilling til årsmøte LOHK 2021

Innkomne saker til årsmøtet LOHK 2021

Styret/LOHK