Medlemskap

Lillesand og omegn hundeklubb (LOHK) er tilknyttet Norsk kennelklubb (NKK), og du kan selv melde deg inn på sidene til NKK ved å gå inn på www.nkk.no. Her logger du deg enten inn (dersom du er medlem i annen klubb), eller trykker -bli medlem- Medlemskap i Lillesand og omegn hundeklubb koster for tiden kr 310,- Husstandsmedlem koster 100,- I tillegg kommer en avgift til NKK på kr.220,- Denne skal kun betales en gang. Dersom du allerede er medlem i en annen klubb tilknyttet NKK, som f eks en raseklubb, betaler du bare det beløpet som går direkte til LOHK. Medlemskontingent skal betales til NKK og ikke direkte til LOHK. Etter 1.september er det halv pris å melde seg inn både på kontingent til LOHK og grunnavgiften til NKK. Vi differensierer alltid kursene våre i pris mellom medlemmer og ikke-medlemmer, slik at det fort lønner seg å være medlem hvis du skal benytte deg av kurstilbudet vårt. Meldemmer i LOHK får også 10% rabatt på ordinære varer hos Agder forsenter,  og hund og katt i Sørlandsparken.

TOP