Årsmøtet i LOHK

Onsdag 9 februar 2022 i Lil-Huset i Holta

Minner om at frist for saker eller kandidater er 5 januar.

Sakspapirer blir sendt medlemmene ca 20 januar