Innkalling til årsmøte LOHK 26 februar 2021

Årsmøtet avholdes i LIL sine lokaler i Holta, 2. etasje, kl.18:00.

(Trykk på overskriften for å se fullstendig kunngjøring.)

Det gjøres oppmerksom på at kun medlemmer som har betalt kontingent for 2021 er stemmeberettigede.

Her følger lenker til møtedokumenter:

Saksliste årsmøte LOHK 2021

Årsmelding LOHK for 2020

Rapport grenansvarlige LOHK for 2020

Resultatregnskap LOHK for 2020

Valgkomiteens innstilling til årsmøte LOHK 2021

Innkomne saker til årsmøtet LOHK 2021