Styret

Aud Seland

Styrets leder

Benita S. Schjelderup

Nestleder

Bente K. Pedersen

Styremedlem

Wenche Karlsen

Styremedlem

Randi Skjelanger

Vararepresentant
TOP