Invitasjon til Feltcup

Lillesand og omegn hundeklubb inviterer til Feltcup på Storemyr industriområde øst: 27.12.20 kl.11.00, 02.01.21 kl.11.00 og 09.01.21 kl.11.00. Reglene er enkle: 3 forskjellige felt med 8 gjenstander i hvert felt. Søketid i hvert felt 2 minutter. Den som får inn flest gjenstander totalt vinner. Startkontingent kr 200,- pr. hund. Pengene går direkte til premier. Alle får premie. Dette

Onsdagstreff

Lillesand og omegn hundeklubb inviterer til enkle aktiviteter med hund/sosialisering/uformell hundeprat, onsdager kl 18-20 ved svømmehallen Møglestu, første gang 3. juni. Tilbudet er gratis for alle og det er ingen ingen påmelding! Spørsmål, kontakt Kari tlf. 90107696.Velkommen

NY LYDIGHETSKONTAKT I KLUBBEN

Klubben har fått ny lydighet kontakt, Kari Kjetså, Kari kan nåes på mail: karkjets@online.no eller på tlf 901 07 696.

Kurs våren 2019

Valpekurs, nybegynnerkurs, sporkurs og appellmerkekurs