Feltcup 2022

Dato: 2 januar 2022, 8 januar 2022 og15 januar 2022

Storemyr kl.10:00

Pris: 100 pr.ekvipasje for medlemmer / 150 for andre.
Påmelding til Ragnhild Uldal innen 20 desember 2021.
bakken.uldal@gmail.com eller tlf 922 02 300.

NYE REGLER:

For å gjøre det litt vanskeligere og litt mer konkurranselikt prøver vi i år med endrede regler.

Det vil bli 2 felt. Et på ca 50 x 50 meter og et på ca 25 x 50 meter.
Søkstid 3 minutter.

Det vil bli 5 gjenstander i hvert felt. Disse gjenstandene vil bli mindre enn tidligere og de vil bli godt skjult (ikke nedgravd). Gjenstandene skal ikke ligge nærmere hverandre enn 10 meter og skal legges ut på samme sted mellom hver ekvipasje.

Hunden skal enten ha innsitt i front eller ved førers side, og fører skal ha gjenstanden i sin hånd før hunden kan sendes ut på nytt søk, for at gjenstand skal være tellende.

Den som har flest gjenstander til slutt vinner!

Premiering kun til de 4 beste.

LYKKE TIL!!!