LOHK inviterer til feltcup 2024

Hovedmålet med cupen er å lage en positiv aktivitet på en årstid der det ellers foregår lite av organiserte hundeaktiviteter.
Det er også et ønske om at cupen kan være en fin innføring og trening til de som ønsker å delta på brukshundprøvene i det nordiske brukshundprøveprogrammet, NBF (Norsk Brukshundsports Forbund).

Organisering:
Cupen går over tre ganger: 13.01.24 — 10.02.24 — 17.02.24.
Fremmøte er Storemyr kl. 11:00, hver gang.
Pris kr. 200,- totalt pr. hund.
Det konkurreres i to ulike felt hver gang. Til sammen seks felt.
Feltene har samme størrelse som et NBF felt, klasse D og C, dvs. bredde ca. 25 meter og dybde ca. 50 meter.
Det legges ut 4 fremmede gjenstander i hvert felt.
Hunden har 4 minutter på å søke et felt.
Hundefører kan ikke selv gå inn i feltet, men kan bevege seg langs en av kortsidene.
Hundefører kan oppmuntre og dirigere hunden når den er i feltet.
Det kan gis ros og forsterkning (godbit — leke) når hunden leverer en gjenstand.
Tiden starter når hunden begynner feltet og slutter når den avleverer siste gjenstand, eller når hundefører ønsker å avslutte søket.

Bedømming:
Ekvipasjen får 5 poeng for hver gjenstand hunden tar ut av feltet.
For hver gjenstand gis det 2 ekstrapoeng dersom hunden leverer gjenstanden til eier uten å slippe gjenstanden i bakken.
Dersom hunden holder gjenstanden rolig uten takskift eller tygg, får man nok 1 ekstrapoeng.
Man kan altså få totalt 8 poeng pr. gjenstand.

Påmelding:
Send epost til Ragnild Uldal bakken.uldal@gmail.com og deltakeravgiften betales ved fremmøte.