VIKTIG info angående ekstraordinært årsmøte, 19 mai 2020 kl. 18:30

Grunnet korona situasjonen har det IKKE vært mulig å booke møtelokale i Lillesand IL sine lokaler i Holta.

Møtet vil derfor bli avholdt på Gamle Hombor skole som ligger i Eide 6,7 kilometer fra Tingsaker mot Grimstad langs fylkesvei 420. Reisende fra Lillesand vil finne Gamle Hombor skole på venstre side like etter skilt til Eide kirke. Det står et buss-skur på høyre side der du tar av til venstre og opp en grusvei.

Alle fremmøte vil bli registrert med navn og vi følger myndighetens veiledning om å holde minimum 1 meters avstand.

Det er et punkt på sakslisten til møtet, og det er å velge nye medlemmer til styret.
Valgkomiteens innstiling er:
Leder (ny): Ragnhild Uldal
Styremedlem (ny): Linde Østby

Resterende medlemmer i styret ble valgt på ordinært årsmøte:
Sekretær: Hanne Isaksen
Kasserer: Ken Henry Andersen
Styremedlem: Janne Dale

Styret/LOHK