Innkalling til ekstraordinært årsmøte, 19 mai 2020 kl. 18:30

Bakgrunnen for innkalling er stort frafall av medlemmer i klubbens styre. Både leder, ett styremedlem og ett varamedlem har trukket seg fra sine verv.

Det kalles derfor inn til ekstraordinært årsmøte for å velge nye medlemmer til disse posisjonene.

I henhold til klubbens vedtekter kan forslag sendes til valgkomiteen (leder Helle Bergan) og må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte.

Det ekstraordinære årsmøte avholdes i Lillesand IL sine lokaler i Holta. Eventuelle endringer blir kunngjort sammen med valgkomiteens innstilling.

Styret/LOHK