FRIST FOR INNLEVERING AV SAKER TIL ÅRSMØTE

Saker som ønskes behandlet på årsmøte (25.02.20) må være styret i hende SENEST 20.01.20