Fellestur Lørdag 6 april

Fellestur fra Heldal kl. 11:30 Varighet ca 1,5-2 timer inkl. pause.

Lørdag meldes det fint vær og vi legger opp til fellestur med hund langs Kallvellvassdraget for de som ønsker å være med. Avgang fra Heldal/ Teinemyr klokka 11.30.

Denne turen er på cirka 3 km på sti og grusveg i ganske greit terreng. Dersom dette blir for langt for noen så er det benker og mulighet for å vente ved Lonestem og på den måten omtrent halvere turen. Ved Lonestem er det en demning som en kan gå over og møte resten av følget når de kommer opp igjen langs stien på den andre siden av vassdraget. Vi satser alle på å ta en liten pause ved Lonestem.

Tekstboks: Turen starter ved Teinemyr, ved oransje markør vist i kartet under. For å komme hit må en kjøre av fra RV420 ved Kaldvellfjorden og inn på Gamleveien. Når en er med Gamleveien 170 tar en inn grusveien på motsatt side av veien og følger denne forbi rensebassengene og under E18 brua. Når en da kommer til et kryss hvor to av veiene har bom, så er det relativt greit å parkere noen biler langs veien mens en er på tur.
Tekstboks: Dette kartet viser den planlagte turruten langs vassdraget.